czyste powietrze BRANN

Program Czyste Powietrze w 2024 roku w Polsce – nowości, wysokość dotacji, procedury

W dzisiejszych czasach dbanie o środowisko naturalne stało się jednym z priorytetów rządów niemal wszystkich krajów na świecie. Zjawisko to ma zarówno zagorzałych zwolenników jak i przeciwników, trzeba się jednak przyznać, że programy takie jak Czyste Powietrze dają wiele możliwości otrzymania wsparcia finansowego. W Polsce, program Czyste Powietrze odgrywa kluczową rolę w poprawie jakości powietrza i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. W artykule tym przyjrzymy się, czym dokładnie jest oraz jakie zmiany zaszły w porównaniu do lat ubiegłych. Odpowiemy na pytanie ile można otrzymać dotacji, oraz jakie są aktualne wymagania i procedury składania dokumentów.


Czym jest program Czyste powietrze ?


Program Czyste Powietrze to inicjatywa, która ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w domach i budynkach użyteczności publicznej. Głównym celem jest zmniejszenie emisji substancji szkodliwych, takich jak pyły zawieszone czy tlenki azotu, oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Na co możemy otrzymać dofinansowanie ?


• ocieplenie budynku
• wymianę kotła/nieefektywnego źródła ciepła
• montaż rekuperacji
• montaż ogrzewania elektrycznego ze sterowaniem SMART
• dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne
• wymianę okien, drzwi
• audyt energetyczny

Ile można otrzymać dotacji?


Wnioskodawcy o niskich dochodach mogą liczyć na wyższe wsparcie. Chodzi o mieszkańców z miesięcznym dochodem na poziomie 2 651 zł w przypadku osób samotnych oraz 1 894 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Najwyższy poziom dofinansowania z kolei obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1526 zł (gospodarstwa domowe jednoosobowe) oraz 1090 zł na osobę (w gospodarstwach wieloosobowych)
Na niezmiennym poziomie pozostaną kwoty wsparcia, które będą wypłacane po zakończeniu inwestycji i odbiorze całej instalacji. O tym czy dany inwestor kwalifikuje się do programu – poza określonymi warunkami technicznymi – decydować będzie także dochód wnioskodawcy. Na dofinansowanie mogą liczyć również osoby, których wynagrodzenie w skali roku nie przekroczy 135 tysięcy, czyli 11 250 zł miesięcznie. Minimalna wartość inwestycji podlegająca wsparciu z tytułu programu Czyste powietrze to 7 tysięcy.

Zdjęcie – www.czystepowietrze.pro

Zmiany w 2024 roku – weryfikacja pomp ciepła


Zmiany mają dotyczyć głównie pomp ciepła. Urządzenia te mają być sprawdzane pod kątem identycznych standardów, czego celem jest wyeliminowanie produktów i niskiej jakości, które są drogie i nieefektywne.
W 2024 roku wprowadzono kilka istotnych zmian mających na celu zwiększenie efektywności programu. Znacznie podniesiono limit dotacji, co ma zachęcić większą liczbę osób do skorzystania z programu. Ponadto, wzmocniono kryteria dotyczące efektywności energetycznej, promując rozwiązania jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska.

Wymagania i dokumenty


Aby skorzystać z programu, konieczne jest spełnienie kilku podstawowych wymagań. Wśród najważniejszych należy wymienić:
• Miejscowość: Program jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców obszarów o szczególnie zanieczyszczonym powietrzu.
• Efektywność energetyczna: Planowane prace modernizacyjne muszą znacząco poprawić efektywność energetyczną budynku.
• Rodzaj źródła ciepła: Wspierane są głównie projekty związane z wymianą przestarzałych kotłów na bardziej ekologiczne źródła ciepła.
W trakcie składania wniosku konieczne jest przedstawienie szczegółowych kosztorysów, dokumentacji technicznej oraz innych niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność z wymaganiami programu.
Wnioskujący mogą liczyć na pomoc specjalistów z zakresu efektywności energetycznej, którzy służą wsparciem w procesie składania dokumentacji i wykonywania niezbędnych analiz.
Podsumowując, program “Czyste Powietrze” w Polsce w 2024 roku to szansa dla mieszkańców na efektywną i ekologiczną modernizację systemów grzewczych.. Warto skorzystać z tej szansy, przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska naturalnego.

Informacje o złożeniu:
https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/zloz-wniosek/zloz-wniosek-o-dofinansowanie