przegląd instalacji elektrycznej

Przegląd instalacji elektrycznej – jak wygląda, ile kosztuje i kiedy jest obowiązek?

Każdy właściciel auta w Polsce zobowiązany jest do wykonywania przeglądu raz na rok. A jak wygląda to w przypadku domu jednorodzinnego ? W tym artykule odpowiemy na pytanie, jak często należy sprawdzać instalacje, kto może to robić oraz jak wygląda cały proces.

Jak często trzeba wykonać przegląd instalacji elektrycznej?

Polskie prawo budowlane  nakłada na właścicielu lub zarządców nieruchomości dokonywania obowiązkowych kontroli instalacji elektrycznych minimum co 5 lat. Taki wymóg stawia artykuł 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.  (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126 oraz późniejsze zmiany). Wynika to z licznych zagrożeń, których przyczyną może być zły stan instalacji, pożar czy porażenie prądem to tylko niektóre  z nich.

Jak wygląda przegląd instalacji elektrycznej w domu?

Przegląd instalacji elektrycznej powinien obejmować m.in.

– pomiary kontrolne

– sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych przeciwporażeniowych

– dokładną kontrolę widocznych elementów elektrycznych

– testowe próby eksploatacyjne instalacji elektrycznej

Ważne, aby na koniec całego procesu otrzymać protokół z dokładnym opisem wykonanych czynności, danymi nieruchomości oraz elektryka, wykonującego kontrolę. Wyniki wraz z datami przeprowadzonych kontroli powinny zostać dokładnie opisane w książce danej nieruchomości/obiektu budowlanego i przechowywane przez cały okres użytkowania instalacji.

sprawdzenie instalacji elektrycznej

Kto może wykonywać przegląd instalacji ?

Kontrolę stanu instalacji elektrycznych powinien przeprowadzić wykwalifikowany specjalista, posiadający niezbędne kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych. Te kwalifikacje nazywane są  jako uprawnienia typu D, niezbędne na stanowisku dozoru. Kwalifikacje osób, którym przyznano takie uprawnienia, weryfikowane są co 5 lat.

Ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej ?

Koszty przeglądu będą zależeć od kilku czynników, między innymi takich jak: ilość gniazd czy wiek budynku. Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym o średniej powierzchni będzie wynosił od 200 do 500 PLN.

Co grozi za brak obowiązkowego przeglądu ?

Brak obowiązkowego przeglądu instalacji jest w świetle prawa wykroczeniem, za które można zapłacić grzywną w wysokości do 5 tysięcy złotych. Nie można zapomnieć o tym, że w razie np. pożaru uzyskanie odszkodowania bez ważnego przeglądu instalacji może okazać się niemożliwe. Jak widać, zaniedbania na tym polu niosą za sobą duże ryzyko zdrowotne i finansowe, dlatego zdecydowanie warto dbać o regularną kontrolę stanu swojej instalacji elektrycznej.